scalingo.json 301 B

123456789
  1. {
  2. "name": "wekan",
  3. "description": "The open-source kanban (built with Meteor)",
  4. "repository": "https://github.com/wekan/wekan/",
  5. "logo": "https://raw.githubusercontent.com/wekan/wekan/master/meta/icons/wekan-150.png",
  6. "website": "https://wekan.github.io",
  7. "addons": ["scalingo-mongodb"]
  8. }